بازی 25 سال بعد ازForged Alliance اتفاق میافتد
دانل.د تو ادامه مطلب

http://www.pixelkill.com/wp-content/uploads/2006/05/Supreme_Commander_E3-13.jpgبازی 25 سال بعد ازForged Alliance اتفاق میافتد. بعد از شکست Seraphim سه گروه UEF, Cybran, Aeon تشکیل CDC (Colonial Defense Coalition) را دادند که 25 سال صلح در کهکشان را به همراه داشت، در این زمان بسیاری از افراد هر سه گروه در کنار هم تمرینات نظامی را گذراندند که سه نفر از این میان بازیگر های نقش اصلی Campaign هستند که هر یک عضو یکی از گروههای UEF, Cybran Nation و The Order of the Illuminate هستند و با هم دوست هستند. اما این صلح بعد از ترور رئیس جمهور جدید و منتخب CDC شکسته میشود حالا هر یک از گروهها ترور را بر گردن دیگری میاندارند و جنگ دیگری آغاز میشود در اینجا Campaign بازی شروع میشود، داستان هر یک از آن سه دوست که قهرمان بازی هستند دنبال میشود و میبینیم که روابط آنها به کجا میکشد و اینکه مجبورند در مقابل هم بجنگند. در اینجا با اضافه شدن ایده های RPG گونه ی Square Enix به بازی داستان بازی بیشتر حول تجربیات این سه نفر میچرخد تا کل ملت و گروه. در حالی که داستان character-based storyline بازی کار جدیدی است و میتواند جالب باشد

 

 

حداقل سیستم مورد نیاز جهت اجرای بازی:


OS: Windows XP/Vista/Windows 7
Processor: 2.6 GHz
Memory: 1GB RAM (XP) 1.5GB RAM (Vista/Windows 7)
Video: 256 MB VRAM DX9 compliant with Pixel Shader 3.0
DirectX Support: DirectX 9.0
Sound: No accelerated sound hardware required
Hard Drive: 4-5 GB, for full install & DirectX
Internet Connection: Cable/Broadband

 

سیستم پیشنهادی جهت اجرای بازی:


OS: Windows XP/Vista/Windows 7
Processor: 3.0 GHz Dual Core AMD or better
Memory: 2GB RAM
Video: ATI Radeon™ X1800 or equivalent card with 256 MB VRAM with Pixel Shader 3.0
DirectX Support: DirectX 9.0
Sound: No accelerated sound hardware required
Hard Drive: 4-5 GB, for full install & DirectX
Internet Connection: Cable/Broadband

 

پسورد : www.bazidownload.com
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 200 مگابایت
دانلود فایل | حجم فایل: 162 مگابایت
منبع:wwww.bazidownload.com